Over TBK Spillage Control

Transportbandinstallaties transporteren op een betrouwbare, efficiënte en voordelige manier het  bulkmateriaal van a naar b. Althans, dat zouden ze móéten doen. Veel transportbandinstallaties veroorzaken namelijk veel onnodige vervuiling.

De gevolgen: hoge opruimkosten, verlies van kostbare grondstoffen, ongeplande stilstanden, een gevaarlijke werkomgeving en milieuvervuiling. Daarmee zijn dergelijke installaties allesbehalve efficiënt en financieel voordelig.

De TBK Group beschikt over de kennis, praktisch ervaring, producten en diensten om de oorzaken  van de vervuiling in en rondom transportbandinstallaties op te lossen.

Samen met ons houdt u grip op uw operationele kosten en verzekert u zich van een duurzame installatie.

Heeft u vragen?

Bel +31 (0)318 745 740 of mail

Vervolgbeeld 1
Vervolgbeeld 2
Vervolgbeeld 3
TBK spillage control